top of page

turneringar

Här går det att hitta kommande turneringar  som annonserats för Sverige. Annonsen och informationen är på engelska eftersom rankade turneringar måste annonseras internationellt. Längre ner på sidan hittar du även länk till alla våra tidigare turneringar.

Sweden-Logo.png
  • Name of the hosting entity: LudoSport Sweden, Gothenburg School

  • Type of event: Rated National Tournament

  • Bracket of the event: A 

  • Date: 16th of June 2024

  • Location of the event: Gothenburg, Sweden

  • Name of the hosting entity: LudoSport Sweden, Helsingborg School

  • Type of event: Unrated Official Tournament

  • Dates: 13th to the 15th of September 2024

  • Location of the event: Helsingborg, Sweden

Hitta tidigare turneringar som arrangerats av LudoSport Sverige.

bottom of page